Trainingen

Als je op reis gaat met Millennium Travels dan gaan we je trainen. Vrij veel.
Trainen leidt namelijk tot meer weten. Meer kennis leidt tot diepergaande ontmoetingen en breder ervaren. Breder ervaren betekend meer begrijpen. Meer begrijpen leidt tot meer begrip. Meer begrip leidt tot een betere wereld.
Daarom dus.

 

We trainen onze groepen op veel verschillende gebieden, aan bod komen onder andere:

  • Land- en cultuurkennis
  •  Projectinformatie
  • Millenniumdoelen
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Interculturele communicatie
  • Gezondheid en Hygiëne
  • Mediakennis
  • Fondsenwerving
  • Projectmatig werken en Talentgebruik