Privacy

Mijn gegevens?
Via het inschrijfformulier op onze site worden bezoekers gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gege-vens worden gebruikt voor de administratie rondom onze reizen, tussen Millennium Travelsen de bezoeker. Ook worden deze gegevens gebruikt voor het aanmaken van profielen voor ons platform.
Millennium Travels zal de door jouw aangereikte gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de subsidieverstrekker SBOS daarom vraagt.
We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier vragen over hebt, dan kun je contact opnemen, dan leggen we het je uit.
Als je er geen prijs op stelt om iets van Millennium Travelste horen of te ontvangen, meld dat dan via een email aan info@timukota.nl en we halen je uit ons bestand.

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Dit hebben wij nodig om onze site aan te passen aan de belangstelling en ervaringen van onze bezoekers.

Websites van anderen?
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van anderen die via links op onze site kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, handelingen of de inhoud van deze websites.

Disclaimer & wijzigingen
Millennium Travels heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring voor eventuele aanpassingen. Millennium Travels is niet verantwoordelijk voor fouten in deze privacy verklaring.

Vragen & opmerkingen
Voor vragen over onze privacy verklaring kun je contact opnemen met info@timukota.nl