Millenniumdoelen

 

 

De Millenniumdoelen en Timu Kota
De millenniumdoelen zijn 8 doelen, opgesteld in 2000 door 189 lidstaten van de Verenigde Naties. Doelen die samen een oplossing moeten geven voor grote wereldproblemen als honger, armoede, de HIV/AIDS epidemie en ongelijke rechten, duurzamer leefmilieu en oneerlijke handel.
Deze doelen zijn doorberekend in tijd, grondstoffen, aanwezige kennis en menskracht en zijn vóór 2015 haalbaar. Volgens de berekeningen. De berekeningen houden geen rekening met goodwill, geldcrisis in het Westen en oorlogen. Dat maakt ze wellicht minder haalbaar.

Timu Kota heeft zich de missie gesteld de millenniumdoelen onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk jongeren in Nederland.
Wij vinden het enorm belangrijk dat Nederlandse jongeren door hebben dat een betere wereld voor het grijpen ligt. Dat het een kwestie is van samenwerken, doorzetten en willen.
De acht doelen, of ze gehaald worden voor 2015 of niet, zijn voor Timu Kota’s werk en missie (een mooiere wereld achterlaten dan waarin we geboren zijn) een belangrijke kapstok. Voor ons zijn ze alle 8 samen te vatten onder de noemer: wederzijds respect. Als alle mensen op de wereld écht respect voor elkaar zouden hebben, dan zou een ander helpen normaal zijn. Zou delen makkelijk zijn, zouden honger en armoede geen issue zijn.
Met onze projecten werken we aan ontmoetingen van mensen. Van allerlei doelgroepen. Bedrijven, scholen, individuen, kinderen en bejaarden.
Hen elkaar laten leren kennen, respect voor elkaar laten krijgen; dat is ons doel.
In Nederland en in al onze partnerlanden.
Respect voor elkaar. Daar begint het. Zo simpel is het.